CONTORIZAREA INTELIGENTĂ ÎN ROMÂNIA

A.T. Kearney a pregătit acest raport pentru şi la cererea BERD pe subiectul numit Contorizarea inteligentă în România, definit în scrisoarea de propunere şi în conformitate cu termenii şi condiţiile menţionate în scrisoare.

La pregătirea acestui raport, A.T. Kearney s-a bazat pe informaţii puse la dispoziţie de către Client şi consilierii acestuia in momentul desfăşurării Proiectului şi care nu au fost verificate în privinţa acurateţii sau a integralităţii de A.T. Kearney.

Toate constatările, concluziile şi recomandările din acest raport reprezintă deciziile cele mai bune pe care A.T. Kearney le-a putut lua la data pregătirii şi redactării raportului. A.T. Kearney nu are obligaţia de a actualiza acest raport, pentru a reflecta informaţii noi primite de la Client sau orice schimbare a circumstanţelor comerciale sau a mediului economic. A.T. Kearney nu face niciun fel de declaraţii, nu oferă nicio garanţie şi nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte acurateţea sau integralitatea declaraţiilor sau estimărilor din acest raport.

Toate siglele şi denumirile firmelor care se regăsesc în raport reprezintă proprietatea intelectuală a titularilor lor de drept şi nu pot fi reproduse fără autorizarea prealabilă explicită a acestor părţi terţe.

Raportul a fost elaborat numai pentru Clientul A.T. Kearney şi nu trebuie folosit în niciun fel ca document de specialitate de orice altă terţă parte decât în cazul existenţei unui acord scris între aceasta şi A.T. Kearney. Nu poate fi reprodus sau distribuit electronic, parţial sau integral, folosind sigla A.T. Kearney. Nu se asumă sub nicio formă responsabilitatea care ar decurge dintr-o astfel de utilizare, reproducere sau distribuire, fie ea permisă sau nu.

Află mai multe accesând site-ul: https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/smart-metering

Descarcă GRATUIT eBook-ul  
Casa Viitorului - Smart Home