Casa Viitorului

Iluminatul Centrat pe Ocupant

Lumina influențează ritmul zilnic și starea de bine a oamenilor într-un mod fiziologic, psihologic și biologic. Lumina nu numai că permite oamenilor să vadă. Percepţia luminii ne dictează bioritmul sau „ceasul biologic”, care îi spune organismului cum să regleze diverse funcţii precum temperatura corpului, tiparele de somn, performanța cognitivă, starea de spirit și producția de hormoni.

În prezent, oamenii îşi petrec cea mai mare parte a timpului în interior, în locuinţe sau la birou, unde aportul de lumină naturală este foarte scăzut, fiind astfel necesare sursele de lumină artificială.

Sistemele de iluminat sunt concepute pentru a oferi un mediu confortabil prin iluminarea spaţiilor conform preferințelor utilizatorilor. Iluminarea neadecvată poate face utilizatorii să simtă disconfort vizual, precum și să scadă performanța de lucru. Disconfortul vizual poate duce în timp la probleme de sănătate grave. 

Iluminatul artificial din clădiri este un factor principal de consum de energie la nivel mondial. Este aşadar necesar să fie folosite sisteme automatizate de control al iluminatului pentru o eficienţă energetică sporită. 

De-a lungul timpului au fost implementate mai multe tehnologii menite să reducă energia consumată de sistemele de iluminat. Un exemplu este folosirea senzorilor de prezență pasivi convenționali în infraroșu. Aceştia acţionează aprinderea luminilor atunci când o încăpere este ocupată și stingerea lor la un interval de timp prestabilit după plecarea oamenilor din acel spaţiu. Numeroase studii au arătat că utilizarea acestor senzori a dus la economii de energie de până la 38% comparativ cu acţionarea manuală. 

Există însă şi unele neajunsuri în cazul senzorilor de prezenţă pasivi convenţionali. În primul rând pot să apară erori de detecţie. Astfel, o detecţie fals pozitivă duce la aprinderea inutilă a luminilor, pe când o detecţie fals negativă (de exemplu în cazul unei persoane care lucrează la laptop şi nu se mişcă pentru o perioadă) duce la stingerea luminilor şi implicit la iritarea ocupanţilor. 

Un alt dezavantaj important înregistrat în clădirile în care se folosesc doar senzori de prezenţă corelaţi cu sistemul de iluminat este acela că nu se ţine cont şi de condiţiile de mediu. Chiar dacă într-o încăpere există şi un aport de lumină naturală, luminile se vor aprinde la intensitate maximă atunci când este detectată o persoană în acel spaţiu. Acest lucru conduce atât la risipă de energie cât şi la disconfort vizual pentru ocupanţi. O rezolvare a acestei probleme este introducerea în sistemul de automatizare a senzorilor de luminozitate. 

Oamenii au nevoie de diferite setări ale iluminatului în funcţie de momentul din zi şi de activitatea pe care o desfăşoară. Pentru un nivel ridicat de confort trebuie avute în vedere atât intensitatea luminoasă cât şi temperatura de culoare a luminii.

În ultima perioadă, proiectanţii sistemelor de iluminat şi-au concentrat eforturile pentru realizarea unor sisteme de automatizare mai inteligente, care să fie atât eficiente din punct de vedere energetic cât şi adaptabile la nevoile ocupanţilor. 

Astfel a luat naştere conceptul de Iluminat Centrat pe Ocupant (Occupant-Centered Lighting). Un sistem de automatizare al iluminatului trebuie să fie capabil să „înveţe” şi să se adapteze la nevoile, preferinţele şi comportamentul beneficiarilor pentru a le oferi acestora confort, uşurinţă în utilizare şi reducerea consumului de energie. 

Pentru o interacţiune mai bună, este necesar ca sistemul de automatizare al iluminatului să fie centrat pe utilizator. Sistemul trebuie să poată detecta exact locaţia ocupanţilor şi să aprindă lumina doar în zonele în care se află aceştia. În acelaşi timp, trebuie să identifice tipul de activitate desfăşurat de fiecare ocupant pentru a-i oferi setări de iluminat adecvate. Preferinţele de iluminat ale ocupanţilor pot fi specificate în sistem sau pot fi învăţate de către acesta. În clădirile inteligente se folosesc diverşi algoritmi de control al iluminatului centrat pe ocupant, ce au la bază informaţiile colectate de o reţea de senzori ce identifică poziţia şi tipul de activitate desfăşurat de persoanele din încăpere.

Sistemul de automatizare al unei clădiri trebuie să permită interconectarea sistemului de iluminat cu senzorii de prezenţă şi de luminozitate dar şi cu sistemele de umbrire pentru a se profita de lumina naturală şi pentru a se păstra temperatura dorită în spaţiile interioare.Descarcă GRATUIT eBook-ul  
Casa Viitorului - Smart Home