Proiectarea Sistemelor de Automatizare Smart Home


Proiectul de automatizare este „cheia” unei case inteligente. Dacă sistemul este bine gândit din start şi adaptat la nevoile beneficiarului, rezultatul va fi pe placul acestuia şi îi va îmbunătăţi calitatea vieţii. Pentru ca acest lucru să se întâmple este necesar ca proiectul să fie realizat de un specialist în domeniu – un proiectant de sisteme de automatizare. Evident, acest specialist poate să ofere şi servicii complete (consultanţă, proiectare, implementare şi mentenanţă).

Proiectarea sistemelor electrice şi de automatizare ale unei case inteligente presupune integrarea în proiect a unor soluţii moderne interconectate astfel încât toate echipamentele care se vor instala să poată comunica între ele în mod eficient şi util pentru beneficiar.

Principala provocare în procesul de planificare este coordonarea perfectă cu arhitectura şi celelalte instalaţii din casă. Din acest motiv, pentru un rezultat excelent, proiectantul sistemului trebuie să colaboreze cu clientul pe toată durata proiectului şi, împreună cu arhitectul, designerul de interior şi ceilalţi specialişti implicaţi, trebuie să aleagă soluţiile potrivite atât ca funcţionalităţi cât şi ca design.

 

Etapele proiectării sistemului de automatizare pentru o locuinţă Smart Home

Principalele etape în întocmirea unui proiect de automatizare sunt:

 • primirea partiului de arhitectură
 • definirea temei cu designul interior
 • stabilirea temei cu soluţiile de instalaţii HVAC
 • stabilirea punctelor cheie integrabile în sistem
 • realizarea planurilor şi a schemelor draft
 • revizii şi update-uri în urma modificărilor de la specialităţile terţe
 • proiect final faza PT + DDE

 

Iniţierea proiectului la faza DRAFT

După prezentarea punctelor cheie, se poate începe etapa de DRAFT, amplasarea elementelor de câmp făra o etichetare specifică fiecărui element, pentru o coordonare cu terţe specialităţi.

Plan DRAFT Sistem Smart Home

 

Coordonarea sistemului de automatizare cu celelalte specialităţi

Pentru reuşita proiectului este imperios să existe o bună coordonare între sistemul de automatizare şi celelalte specialităţi din proiect. În acest scop trebuie urmărite:

 • colectarea informaţiilor de la specialităţile terţe implicate în proiect
 • stabilirea compatibilităţii între echipamente şi sistemul de smart home
 • stabilirea tuturor subsistemelor integrabile
 • discuţii recurente pentru a armoniza instalaţiile cu sistemul de smart home
 • implementarea soluţiilor de clădire inteligentă în planurile proiectului

 

Tranziţia de la faza DRAFT la faza de Proiect Tehnic (PT)

Etapa de tranziţie de la faza DRAFT la faza de Proiect Tehnic (PT) este reprezentată de finalizarea planurilor, a desenelor tehnice în care sunt incluse cu exactitate toate detaliile.

Proiect Tehnic Automatizare Smart Home

 

Proiectul Tehnic

Proiectul tehnic trebuie să cuprindă o parte scrisă şi o parte desenată, conform legislaţiei în vigoare. Partea scrisă este reprezentată de toate detaliile ce urmează a fi executate şi proiectate, prin urmatoarele: 

 • foaie de capăt
 • borderou
 • memoriu tehnic
 • caiet de sarcini
 • breviar calcul
Schemă Bloc Sistem Automatizare Smart Home

 

Pe lângă partea scrisă, în proiectul tehnic este inserată şi partea desenată, ce cuprinde:

 • planuri etaje
 • scheme bloc subsisteme
 • scheme monofilare (disjunctoare)
 • scheme multifilare (actuatoare)
 • detaliu mobilare anvelope tablouri în camera tehnică
Actuator DIM 24V

 

Realizarea Desenelor Tehnice

În această etapă sunt definitivate planurile finale împreună cu schemele bloc şi schemele monofilare.

Legendă iluminat
Legendă Smart Home
Legendă prize

 

Etichetarea cablurilor într-un sistem Smart Home

Un proiect de smart home utilizează un sistem de codificare şi etichetare a elementelor specifice. Pe cabluri se notează etichete specifice fiecărui sistem. Se evidenţiază în codificare etajul, tipul aprinderii / comenzii şi tensiunea de alimentare. Fiecare element trebuie să aibă o codificare unică în proiect.

Etichetare cabluri
Etichetare cabluri

 

Echipamente Smart Home

O locuinţă inteligentă nu înseamnă doar instalarea unor sisteme şi echipamente performante, ci şi o interconectare a acestora. Elementele de câmp corect amplasate comunică cu elementele de tablou. Poziţionarea corectă în planuri a echipamentelor de câmp asigură o bună interacţiune cu utilizatorul. Este necesară o bună corelare între functţile butoanelor şi actuatoarele din tablou.

Interconectare echipamente Smart Home

Descarcă GRATUIT eBook-ul  
Casa Viitorului - Smart Home